De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Visie en missie

Wij geloven dat leven in de ruimere zin van het leven duidt op een activiteit. Elk mens heeft van zijn Schepper die ruimte gekregen. Leven duidt op beweging en op groei. Natuurlijk is de ontwikkeling bij ieder mens anders, geheel uniek. De opdracht die er voor de samenleving ligt vanuit de schepping is te bezien of elk mens mee kan komen in het tempo van deze tijd. Valt er niemand tussen wal en schip? Gaat het levenstempo niet te snel? Is er nog wel sprake van groei?

Met extra zorg kan groei gestimuleerd worden. Het wordt in de zorg vaak gezegd: ga niet uit van de onmogelijkheden, maar van de mogelijkheden van mensen met andere mogelijkheden. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig te zijn, maar het is wel de opdracht van God. Daarvoor moet de ander met zijn/haar andere mogelijkheden, gestimuleerd worden, afgeremd worden soms, maar ook aangespoord om tot doelgerichte arbeid te komen. En dat in een omgeving die veiligheid en structuur biedt. Immers, in een goed klimaat gedijen de plantjes het beste! Prachtige resultaten zijn daarin zichtbaar geworden!        

Het uitgangspunt van de Ganzenhoeve is: Eerbied voor het leven zoals God de mens heeft geschapen en daarvanuit zorg bieden aan anders begaafden. De zorg wordt geboden overeenkomstig Gods Woord.
De Ganzenhoeve is een reformatorische zorgboerderij. Deelnemers komen uit de reformatorische gezindte.