De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Doel en doelgroep

De Ganzenhoeve, gelegen in een mooie omgeving in het buitengebied van Kesteren, biedt onder deskundige begeleiding, dagbesteding aan kinderen, die een hulpvraag hebben op sociaal/emotioneel gebied ( denk aan o.a. autisme). Deze kinderen kunnen een zeer hoog IQ hebben ( hoogbehaafdheid) of  juist lichtverstandelijk beperkt. Het samen werken en spelen van deze verschillende kinderen op de boerderij blijkt een mooie aanvulling op elkaars kwaliteiten te zijn. 

 


In een beschermde omgeving willen we samen met de deelnemers werken aan voorop vastgestelde doelen.Tijdens het intakegesprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met de deelnemer en ouders/verzorgers een begeleidingsplan opgesteld. Daarin staan de doelen vermeld als bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.
Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staan centraal. Na een aantal maanden (minimaal 1 x per jaar) wordt het begeleidingsplan geëvalueerd en doelen worden opnieuw geformuleerd. Tussentijds is er een laagdrempelig contact (d.m.v. mail of telefoon).