De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Doel en doelgroep

De Ganzenhoeve, gelegen in een mooie omgeving in het buitengebied van Kesteren, wil deskundige begeleiding bieden aan jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking of stoornis. Dat daarbij soms ook lichamelijke beperkingen aanwezig zijn, is geen contra-indicatie.

In een beschermde omgeving willen we samen met de deelnemers werken aan voorop vastgestelde doelen. Tijdens het intakegesprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met de deelnemer en verzorgers/ouders een begeleidingsplan opgesteld voor de eerste twee maanden. Daarin staan de doelen vermeld als bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal en wordt tussentijds geëvalueerd.  Na twee maanden wordt het eerste begeleidingsplan geëvalueerd en doelen worden opnieuw geformuleerd.