De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

De Ganzenhoeve

De Ganzenhoeve is in 1925 gebouwd en de boerderij werd toentertijd bewoond door een alleenstaande man. Eind jaren veertig kwam er bij deze man een jong echtpaar inwonen. In het gezin werden drie kinderen geboren en alles ging voorspoedig met de bewoners.  Echter, de bouwer van de Ganzenhoeve overleed en het gezin met de drie kinderen bleef de boerderij bewonen.

De vader van het gezin hield varkens, vleesvarkens en zeugen. In de zestiger jaren begon hij daarnaast een klein transportbedrijfje om koeien van de ene wei naar de andere te brengen. Toen de kinderen ouder werden, hielpen zij hun ouders trouw mee met al het werk op de boerderij.

De zoon haalde zijn vrachtwagenrijbewijs en samen werkten ze aan de groei van hun bedrijf. De zoon trouwde, begin 1978, en hij bleef met zijn vrouw bij de ouders inwonen. Een tiental kinderen werd geboren en allen leefden onder het dak van de Ganzenhoeve.

Na verloop van tijd werd het veetransport beëindigd; het vele nachtwerk was niet meer vol te houden. Het vleesvarkensbedrijf werd ook stilgezet in verband met de veranderende normen met betrekking tot de milieuwetgeving. Inmiddels groeide er een plan om niet alleen voor het gezin, maar ook voor anderen iets te kunnen betekenen. De kinderen genoten van de ruimte en de vrijheid op de Ganzenhoeve maar daar zouden toch ook anderen van kunnen genieten? In 2004 werden er een aantal ideeën op papier gezet en een aantal betrokken mensen dachten mee over de mogelijke uitvoering van het plan. Er ontstond een waar netwerk van mensen uit de politiek, het onderwijs, de kerkelijke achterban,  de gezondheidszorg en jeugdzorg.

Inmiddels zijn we acht jaar verder. Nadat er allerlei stagnaties waren in de ontwikkelingen van het plan is er in 2011 weer een nieuwe start gemaakt om de plannen verder uit te werken en de Ganzenhoeve wordt nu op allerlei manieren opgeknapt om een plek te worden voor deelnemers die zich op de Ganzenhoeve thuis zullen voelen.