De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

12 oktober 2013 Spelenderwijs Opvoeden!

Zaterdag 12 oktober 2013 lieten kinderen aan hun ouders zien hoe je spelenderwijs kunt opvoeden.
Op uitnodiging van Marianne Sprenkels Beleidsadviseur Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland Zuid en Coördinator Centrum Jeugd en Gezin Gemeente Neder Betuwe om mee te doen met het project “Spelenderwijs Opvoeden” gingen de kinderen op de Ganzenhoeve aan de slag.

Het idee was, om niet de kinderen maar de hónden op te voeden. De honden van de Ganzenhoeve en een aantal honden, die in bruikleen gegeven werden. Het resultaat van vijf zaterdagen oefenen lieten de kinderen zien aan hun ouders. De ouders waren uitgenodigd om op zaterdag 12 oktober te komen kijken.  Marianne Sprenkels was ook aanwezig om zelf te kunnen zien wat de jeugd kan presteren. Zij stelde zich aan de ouders voor en vertelde wat over het CJG en GGD.
Van te voren werd aan de kinderen uitgelegd hoe je met een hond moet communiceren. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Een hond luistert naar woorden waarbij het heel belangrijk is op welke toon je de woorden zegt. Voor sommige kinderen is communiceren juist heel moeilijk laat staan als je dit weer aan een hond moet gaan leren. Zorgboerin had er haar handen vol aan. Carola Berends, haar schoondochter sprong haar bij en functioneerde als trainer zodat de zorgboerin als kind tussen de kinderen kon helpen aansturen. Prachtig om te zien hoe hond en kind op elkaar letten. Of juist niet op elkaar letten. Dan moet het kind zorgen, dat de hond weer aandacht krijgt. Even contact. Zodra het contact er is doet de hond wat van hem wordt gevraagd. De honden hadden erg veel plezier in het oefenen.
Een andere moeilijkheid was, dat de honden niet allemaal op de Ganzenhoeve woonden. Zij moesten aan elkaar wennen en zich proberen te concentreren.  Alle kinderen droegen een T-shirt, die ze zelf hadden versiert met textiel stift. Er was dus veel voorpret.
Ouders waren heel enthousiast over de prestaties van kun kinderen. 2 uur lang was er actie en interactie tussen mens en dier. Ieder kind bleef bij de les. Alle kinderen werden beloond met een certificaat. Dierenspeciaalzaak de Driesprong had voor ieder kind een leuke attentie. Het CJB had voor alle ouders een “opvoed spel”.

Iedereen ging voldaan naar huis.
 
Ga terugBekijk alle foto's