De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Week van de Opvoeding, 11 oktober 2014

 Week van de Opvoeding 2014, 11 oktober 2014.

Op  uitnodiging van Centrum Jeugd en Gezin deden wij met de kinderen mee met het project van de Week van de Opvoeding.
Half Juli ontvingen we de vooraankondiging. Direct begonnen we na te denken wat we zouden kunnen gaan doen. De drie R’s. Rust, regelmaat en reinheid. Na de vakantie werd het thema bekend gemaakt door het CJG  nl. “ik tel tot 10”. Hoe konden we ons thema aanpassen  aan het “ ik-tel-tot-10” thema?  We breidden de letters en de daarbij behorende betekenissen uit tot onderstaand rijtje.
“Ik tel tot tien” thema van de Opvoedweek met de kinderen van de Ganzenhoeve te Kesteren
  1. Rust: ga op tijd naar bed. Neem tijd voor ontspanning
  2. Regelmaat: een vast ritme van de dagelijkse handelingen.
  3. Reinheid: maak op tijd alles schoon. Bijvoorbeeld je handen.
  4. Respect: ik laat jou in je waarde en jij mij
  5. Relatie: ik houd van jou, om wie je bent
  6. Communicatie: praten, gebaren, muziek maken. Een boodschap of informatie overbrengen
  7. Consciëntie: je stem van binnen, die zegt wat goed is en wat    niet.
  8. Emotie: verdrietig, boos, blij, bang enz
  9. Samen: opvoeden doen we samen. Met ouders, leerkrachten, begeleiders enz. Met en voor elkaar.
  10. Richtsnoer: in de Bijbel staan de richtlijnen hoe wij met onze kinderen behoorlijk kunnen leven. Zie o.a. de 10 geboden. (ik tel er tien).
 
Samen hebben we nagedacht. Tekeningen en plakwerkjes gemaakt. Ieder kind mocht vanuit zijn eigen beleving laten zien wat hij vond van de desbetreffende onderwerpen. We hebben ook geoefend om te communiceren zonder woorden. Bij sommige dingen hebben we ook besproken wat het niét is. Bijvoorbeeld: wat is géén respect. Daarbij mochten de kinderen aan tafel gaan zitten maar dan niet netjes. Toen er gevraagd werd om netjes te gaan zitten bleven de kinderen gewoon slordig zitten. Bij de term “respéct” schoten ze allemaal in een keurige houding. Prachtig om te zien hoe de kinderen er helemaal in meegingen.
Zaterdag 11 oktober was het zover. Ouders, groothouders, broertjes en zusjes werden uitgenodigd op de Ganzenhoeve om te zien en te horen waar de kinderen in de achterliggende periode aan gewerkt hadden. Na de opening door Schriftlezing en gebed, mochten de kinderen gaan spelen en kregen de ouders en grootouders uitleg over  het thema “ik tel tot 10”. Na de pauze mochten de kinderen laten zien en uitbeelden wat ze geleerd hadden. Prachtig om te zien hoe de kinderen er helemaal in opgingen. Zo beelden zij uit géén respect te hebben en wel respect te hebben. Een van de kinderen liet iets zien over “reinheid”, hoe het niet moet. Hij likte uit de pindakaaspot. Ouders hadden er ook plezier in. Een ander jongetje mocht laten zien hoe je iets kan vragen zonder woorden. Hij verzocht, in gebarentaal, om naar buiten te gaan. Het regende echter dat het goot. Ouders stonden  niet echt te trappelen om gehoor te geven aan de vriendelijke, geluidloze opdracht.
Na deze demonstratie werd ouders gevraagd om een puzzel op te lossen. Aan de hand van vragen, die betrekking hadden op het thema, moesten ze de eerste letter van het goede antwoord opschrijven. De 10 eerste letters vormde een woord. Het was het woord “Richtsnoer”. In de presentatie werd dit woord reeds uitgelegd. Het is het Woord van God. Dat is voor ons mensen het Richtsnoer waarin de 10 regels (geboden) staan hoe wij onze kinderen kunnen, mogen en moeten opvoeden.
De ouders, grootouders en broertjes en zusjes kregen tijdens de pauze lekker drinken en een koek. Na de sluiting was er nog gelegenheid om ná te praten onder het nuttigen van een hapje en wat drinken. We kijken met elkaar terug op een gezellige en leerzame middag.
 
 
Ga terugBekijk alle foto's