De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Druk bezochte informatieavond van 5 september

Met een gevoel van dankbaarheid kijken Geurt en Hanneke Berends, van zorgboerderij de Ganzenhoeve in Kesteren  terug op de druk bezochte informatieavond van 5 september. Deze avond was georganiseerd in het Eben-Haëzergebouw in Kesteren met de bedoeling om genodigden uitleg te geven van het ontstaan van de plannen om een  zorgboerderij op te starten.
Onder hen waren kerkenraden, mensen uit het onderwijs, Passend Onderwijs, hulpverleningsorganisaties en het Ds. G.H. Kerstenonderwijs centrum. Ook de directie van job-coachorganisatie Talenta was aanwezig.

De heer Visser uit Nunspeet die jarenlang directeur van het Speciaal onderwijs is geweest opende de avond door  enkele verzen uit Psalm 127 te lezen.Het thema was: tevergeefs bouwen, als de Heere het niet doet. Vervolgens ging hij voor in gebed. 

Hanneke vertelde, dat deze avond voor Geurt en haar een mijlpaal was. Die dag kregen zij de onherroepelijke vergunning van de gemeente. In het kort vertelde ze hoe jaren geleden een diepe wens in haar hart werd gelegd om iets voor onze jongeren te kunnen betekenen. Haar neef, die ooit het speciaal onderwijs bezocht droeg zij een warm hart toe. Zijn stelling om gaven die je hebt te gebruiken, was voor haar een levensles. In haar verhaal kreeg ze de vrijmoedigheid om eerlijk te vertellen, dat ze het als een opdracht van de Heere zag om de plannen voor het opstarten van een zorgboerderij ook uit te werken. Zijn leiding was er en zal onmisbaar blijven. Terwijl Geurt stap voor stap het logo liet zien vertelde Hanneke wat elk teken inhield.

W. Visser vertelde  het een en ander over jongeren van de doelgroep, die op de Ganzenhoeve welkom zijn. Hij moest zijn verhaal qua tijd beperken maar was zo enthousiast, dat hij wel een dag kon vertellen.

De heer J.D. van Nifterik, van Van Nifterik Multimedia  verzorgde een prachtige presentatie.  Iedereen kon vanuit een  makkelijke stoel een kijkje nemen op de Ganzenhoeve. Zodat er een beeld gevormd kon worden hoe het er op de Ganzenhoeve aan toe gaat.

De heer G.R. van Leeuwen, algemeen directeur van drie basisscholen in gemeente Neder Betuwe, en projectleider binnen het Reformatorisch Passend Onderwijs,  vertelde hoe belangrijk Passend Onderwijs is. Het thema was: “De zorgboerderij: een onmisbare schakel om passend onderwijs waar te kunnen maken”. Het reformatorisch primair onderwijs en voortgezet onderwijs gaan voor het realiseren van passend onderwijs intensief samenwerken met instellingen die werkzaam zijn rond onderwijs en jeugdzorg. De zorgboerderij wordt daarbij een onmisbare schakel. Passend onderwijs heeft volgens de wet ook een zorgplicht om ouders te helpen zoeken naar een goede plek voor hun kind om zo goed mogelijk onderwijs te ontvangen wat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van het kind.

Er was gelegenheid om vragen te stellen waar ook gebruik werd gemaakt. Op een prettige wijze kon zo informatie uitgewisseld worden. 
De heer Schalk, ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Lienden sloot de avond af met een woord  wat tot nadenken stemt: ”Alles heeft een bestemde tijd”…..Alles is van eeuwigheid af bepaald! Waarna hij de Heere dankte en vroeg om een zegen over de verdere voortgang van de Ganzenhoeve.
 
 

Ga terug