De Ganzenhoeve V.o.f.
Ganzenweg 9 - 4041 AX - Kesteren
E-mail: info@zorgboerderij-deganzenhoeve.nl
Tel. 06 - 2384 6703 / 0488 - 48 13 23

Netwerkbijeenkomst maandag 27 mei 2013

    

Centrum Jeugd en Gezin organiseerde 27 mei 2013 een netwerkbijeenkomst in het gemeentehuis
van Neder-Betuwe. Marianne Sprenkels, coördinatoir CJG Neder Betuwe, had een mooi programma opgesteld. Verschillende organisatie kregen de gelegenheid om zich te presenteren. Een hele lijst met namen:
 • Jessy de Bock  en Remke de Leeuw spraken namens JGZ
 • Marion Poelwijk en Dirmia van de Welle namens Thuis begeleiding STMG en Agathos
 • Anne Aalbers en Willy Blom namens Logopedie en Bibliotheek Rivierenland
 • Kai Rudelsheim, Kindersfysiotherapeut en Ilon Wolbers, Ergotherapeut
 • Paula Groeneveld sprak namens Family Factory
 • Josita van der Veen sprak als praktijkondersteuner van de GGZ
 • Nella van Dijke, Eleos, Greet jongman SGJ en Karolijk  Ilsink Indigo
 • Aly Mijnheer, verloskundige; Christle Benne, kraamzorg; Henny van Laar, kraamzorg RST
 • Schoolmaatschappelijk werk, Agnes Weijer
 • Jongerenwerk (Mozaïk) en Interventiewerk: Margo Emonts en Ralf Reinders
 • Diëtiste, Wilma Hooft, met het programma "Door Dik en Dun
 • Vivian Liebrechts namens Iriszorg
 • Diana Klopstra namens Bureus Halt
 • Antonie Slijderink en Jacqueline van der Pol namens VVE en Integrale Vroeghulp

Bovengenoemde personen vertelden in het kort van hun werk. Allen hadden iets te maken met jeugdzorg en jeugdwelzijn.  
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn. Dat was gelijk een goede gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Marianna Sprenkels vertelde, dat zij in november of december een tweede bijeenkomst wil organiseren.
Op deze website zullen we de bijeenkomst onder kopje "nieuws" aankondigen.  


Ga terug